ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Новини

Заповед за избран заявител

 Уважаеми родители, уведомяваме ви, че сроковете, свързани с организацията по приема от Наредба за записване, отписване и преместванена деца в общински детски градини на територията на община Търговище, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение.

Инструктаж

Уважаеми родители, представям на вашето внимание Инсруктаж във връзка с осигуряване на безопасни условия в изпълнение на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните обекти и предотвратяването на инциденти и нещастни случаи в гр. ...

Правила, мерки и отговорности за организиране дейностите в ДГ в условия на COVID-19

Уважаеми родители, съгласно Заповед №З-01-337/22.05.2020 г. на Кмета на община Търговище и Заповед №РД-031-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването ДГ №1 "Веселушко" възстановява работата си с деца от 01.06.2020 г. при строги санитарно-хигиенни условия. Моля, запознайте се с Правила, ...