ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Педагогически екип

   Педагогическият екип в ДГ №1 "Веселушко" - гр. Търговище

се състои от 14 учителки и един директор.

      Състав:

Директор: Галя Денева Борисова

Старши учители:

1. Мариана Иванова Илиева

2. Галина Василева Колева

3. Елена Василева Добрева

4. Мария Славчева Татарова - Учител ДГ

5. Петя Йорданова Кънчева

6. Снежана Радева Димитрова

7. Елена Иванова Христова

8. Ангелина Цанева Ангелова

9. Маргарита Георгиева Радева

10. Анита Русанова Илиева - Учител ДГ

11. Марина Тодорова Георгиева - учител ДГ

12. Илияна Иванова Илиева

13. Анелия Кирилова Янкова

14. Радка Борисова Димова