ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Обществен съвет

Членове в Обществения съвет при ДГ №1 "Веселушко"гр.Търговище са :

- Г-жа Иванка Атанасова - предствител на Община Търговище

- Г-жа Йована Николова

- Г-жа Десислава Мирева

- Г-жа Магдалена Генчева

- Г-н Акия Мустафов