ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Срокове

 

график прием 2024 Утвърден График на дейностите по прием на деца за уч. 2024-2025 г.

график прием 2022

 Срокът за подаване на заявления за прием на деца в първа възрастова група започва от първия работен ден на месец март и приключва в последния работен ден на месец април на съответната година. Кметът на Община Търговище ежегодно утвърждава със заповед График на дейностите по приема в първа възрастова група в детските градини.

 Отговорност на родителите е да следят за сроковете на приема.

 След обявяване на резултатите от класирането, родителите записват детето в избраната детска градина, където е класирано.

 

 https://targovishte.bg/wps/wcm/connect/targovishte.bg1005/bf6c5b40-e8cf-4561-b609-02c2aa913048/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D1%87.+2023-2024+%D0%B3..pdf?MOD=AJPERES&CVID=opqw6PD