ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Срокове

график прием 2022

 Срокът за подаване на заявления за прием на деца в първа възрастова група започва от първия работен ден на месец март и приключва в последния работен ден на месец април на съответната година. Кметът на Община Търговище ежегодно утвърждава със заповед График на дейностите по приема в първа възрастова група в детските градини.

 Отговорност на родителите е да следят за сроковете на приема.

 След обявяване на резултатите от класирането, родителите записват детето в избраната детска градина, където е класирано.