ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Срокове

 Срокът за подаване на заявления за прием на деца в първа възрастова група започва от първия работен ден на месец март и приключва в последния работен ден на месец април на съответната година.

 Отговорност на родителите е да следят за сроковете на приема.

 След обявяване на резултатите от класирането, родителите записват детето в избраната детска градина, където е класирано.

 Срокът за записване започва от първия работен ден на месец юни и продължава в рамките на 10 работни дни включително.