ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Педагогически екип

   Педагогическият екип в ДГ №1 "Веселушко" - гр. Търговище

се състои от 14 учителки и един директор.

      Състав:

Директор: Галя Денева Борисова

Старши учители:

1. Мариана Иванова Илиева

2. Галина Василева Колева

3. Валентина Кръстева Александрова - учител ДГ

4. Мария Славчева Татарова - учител ДГ

5. Петя Йорданова Кънчева

6. Снежана Радева Димитрова

7. Анелия Кирилова Янкова

8. Ангелина Цанева Ангелова

9. Маргарита Георгиева Радева

10. Анита Русанова Илиева - учител ДГ

11. Марина Тодорова Георгиева - учител ДГ

12. Илияна Иванова Илиева

13. Фирдес Реджеб Ахмед - учител ДГ

14. Радка Борисова Димова