ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Педагогически екип

   Педагогическият екип в ДГ №1 "Веселушко" - гр. Търговище

се състои от 14 учителки и един директор.

      Състав:

Директор: Галя Денева Борисова

Педагози:

1. Мариана Иванова Илиева - старши учител

2. Галина Василева Колева - старши учител

3. Валентина Кръстева Александрова - старши учител 

4. Мария Славчева Татарова - учител 

5. Петя Йорданова Кънчева - старши учител

6. Симона Стефанова Генчева - учител

7. Стефани Тодорова Цанева - учител

8. Ангелинка Цанева Ангелова - старши учител

9. Маргарита Георгиева Радева - старши учител

10. Анита Русанова Илиева - старши учител 

11. Марина Тодорова Георгиева - учител 

12. Илияна Иванова Илиева - старши учител

13. Фирдес Реджеб Ахмед - учител 

14. Петя Бончева Петрова - старши учител