ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Обществен съвет

Членове в Обществения съвет при ДГ №1 "Веселушко"гр.Търговище са :

- Г-жа Йована Николова - председател на Обществения съвет

- Г-н Косьо Костов - представител на Община Търговище

- Г-жа Магдалена Генчева

- Г-жа Емилия Митева

- Г-н Ердал Бехчедов 

 

Резервни членове на Обществения съвет към ДГ №1 "Веселушко"

-г-жа Силвия Доманова - представител на Община Търговище

-г-жа Гюляй Ахмед

-г-жа Радослава Рачева