ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Уважаеми родители, представям на вашето внимание Инструктаж във връзка с осигуряване на безопасни условия в изпълнение на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните обекти и предотвратяването на инциденти и нещастни случаи в гр. Търговище!

Инструктаж