ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Материална база

      ДГ №1 "Веселушко" - гр. Търговище се състои от:

централна сграда, находяща се в гр. Търговище, ул. "Трапезица" №18

в която се възпитават 160 деца в шест възрастови групи

и сграда в с. Търновца - с функционираща една смесена група с 16 деца

Общият брой деца в ДГ №1 "Веселушко" е 176

      Централната сграда на детското заведение през 2015 г е изцяло обновена -

санирана, с нова PVC-дограма, нова парна инсталация, отговарящо на

изискванията осветление. Интериорът в групите е обновен. Във всяка една от заигралните има и монтирана мултимедия.

    Богато залесеният двор с различни по вид дървета е обновен с детски площадки,

отговарящи на европейските стандарти.