ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Новини

 прием_2021

 

Наредба за таксите

Уважаеми родители, на 28.01.2021 г. на свое заседание Общински съвет - Търговище прие Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище, която влиза в сила от 01.01.2021 г. и е публикувана на сайта на Община ...

Прием на деца

Уважаеми родители, уведомяваме ви, че от  01.03.2021 г. започва приемът на заявления за приемане на деца, родени през 2018 година. Срокът за подаване на документи е до 29.04.2021 ...

Инструктаж

Уважаеми родители, представям на вашето внимание Инструктаж във връзка с осигуряване на безопасни условия в изпълнение на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните обекти и предотвратяването на инциденти и нещастни случаи в гр. ...

Правила, мерки и отговорности за организиране дейностите в ДГ в условия на COVID-19

Уважаеми родители, съгласно Заповед №З-01-337/22.05.2020 г. на Кмета на община Търговище и Заповед №РД-031-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването ДГ №1 "Веселушко" възстановява работата си с деца от 01.06.2020 г. при строги санитарно-хигиенни условия. Моля, запознайте се с Правила, ...