ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

Уважаеми родители, на 28.01.2021 г. на свое заседание Общински съвет - Търговище прие Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище, която влиза в сила от 01.01.2021 г. и е публикувана на сайта на Община Търговище.