ДГ №1 Веселушко
Детска градина в гр. Търговище

История

 Първа детска градина е открита през месец април 1949 г. в специално построена за целта сграда. При откриването детската градина е с една група от 26 деца с учителки: Райна Цанева и Радка Христова-директор.

 През 1951 г. сградата се взема за болница и децата се настаняват в начално училище "П.Р.Славейков" с учителки: Лидия Владова и Олга Захариева -директор. За няколко години броят на децата се увеличава и групите стават 5.

 На 17.01.1977 г. се отварят вратите на новата, настояща сграда на ДГ №1, намираща се на ул. "Трапезица" №18.По това време градината се именува "Надежда Крупская". Директор е Иванка Атанасова.

 От 29.05.1992 г. с решение №6 по Протокол №7 от заседание на Общински съвет-гр. Търговище името на градината се променя на "Веселушко"/избрано на педагогически съвет/.

 Към м.ноември.1992 г. детското заведение е с 8 групи, със 180 деца. Колективът се състои от 35 души- педагози и помощен персонал.

 От 15.03.1993 г. г-жа Иванка Костадинова Зашева е назначена за директор на ДГ №1 "Веселушко" с конкурсен изпит.

 Към настоящия момент ДГ №1 "Веселушко" има 6 групи в централна сграда и 1 група в с. Търновца.